Ürün Arama

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KVKK AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz tarafından,

Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, Şirketimiz tarafından

sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için, Şirketimizin ticari ve iş

stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme

ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere

gerekli çalışmaların yürütülmesi üzere kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak

ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel

hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel

verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz,

kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak

erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin

etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

KVKK’nın 11. Maddesi gereği Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; işlenip

işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun

kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar

çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, aktarıldığı 3. kişilere yapılan işlemlerin

bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize

bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara

uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. KVKK’nın 13.

maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi,

yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle

şirketimize iletebilirsiniz.

KVKK AÇIK RIZA METNİ

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamındaki haklarım konusunda açıkça

bilgilendirildim ve sitenizi kullanmam halinde başta kimlik, iletişim, alışveriş (alışveriş tarihi,

zamanı, miktarı, alışveriş içeriği, ödeme şekli vs.) bilgilerim olmak üzere ilgili tüm kişisel

verilerimin kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, paylaşılmasına açıkça rıza verdiğimi

kabul, beyan ve taahhüt ediyorum.

icon-img

Ücretsiz Kargo

10.000 ₺ üzeri kargo ücretsiz

icon-img

24/7 Destek

24 saat bize ulaşın

icon-img

%100 Para İadesi

14 gün içinde para iadesi

icon-img

Güvenli Alışveriş

Güvenli alışveriş sağlıyoruz